Enis İnşaat Proje Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiHidrojeoloji.

İzotop Hidrolojisi.

Su Kimyası ve Su Kalitesi.

Su Yönetimi.

Susuzlaştırma.

Su Temini.İnşaat altyapı ve üst yapı.

Jeotermal Enerji.

Maden Jeolojisi.

Maden Katı ve Sıvı atık.

Maden Yatakları.

Madencilik Çevresel Etki.